Günümüzde hem üretimin hem de nüfusun hızlı artışı, enerjiye olan talebi karşı konulamaz bir biçimde arttırmaktadır. Fosil kaynakların sürdürülemez oluşu nedeniyle, güneş enerjisine olan ihtiyaç hiç bu kadar fazla olmamıştır. Öte yandan son yıllarda meydana gelen gelişmelerin sonucu olarak güneş enerjisi fiyatları hızla azalmış ve diğer enerji türleri ile rekabet edebilir hale gelmiştir. Güneşten elde edilen elektriğin seviyelendirilmiş fiyatı (LCOE) 6-7 c$/kWh değerlerine kadar düşmüştür. Bu durum güneş enerjisi sistemlerine ilgiyi daha da arttırmaktadır. Güneş enerjisi sistemlerinin dünyadaki kurulum miktarı büyük bir hızla artmaktadır. Bu kurulumların büyük bir çoğunluğu, uzak doğuda üretilen güneş panelleri ile yapılmaktadır. Uzak doğu ürünleri ile rekabet edebilmek için yenilikçi ve yüksek performansa sahip ürünler geliştirmek gerekmektedir.

iTechSolar, arkadan bağlantılı çift yüzlü (IBC-bifacial) paneller geliştirmektedir. Dünya piyasalarında henüz mevcut olmayan bu üründe, ön yüzeyde metal bağlantı olmadığından yansıma kayıpları engellenmekte ve emilen ışık miktarı arttığı için panelden elde edilen verim artmaktadır. Ayrıca panelin arka tarafının cam oluşu panelin çift taraflı (bifacial) kullanılabilmesine olanak sağlayarak panelden gün boyunca üretilen enerji miktarını arttırmaktadır.

anim yazi kucuk

IBC-bifacial güneş panelleri aynı boyutlarda standart bir güneş paneline göre hem daha fazla güç hem de gün içerisinde daha fazla enerji üretmektedirler. Bu sayede bir evin veya iş yerinin kullanacağı bir günlük elektrik miktarını daha küçük bir alanda üreterek yer sıkıntısı bulunan tüketicilere avantaj sağlamaktadır.